En indboforsikring handler dybest set om tryghed. Sker ulykken og dit kæreste eje bliver stjålet, dit hus brænder, dit tag blæser af, eller hvad der ellers kan ske af grimme ting, så gør en indboforsikring ikke skaden god igen eller fjerner sorgen ved det mistede. Men den hjælper dig økonomisk, så du kan genetablere det mistede eller kompensere dig. På den måde skal du ikke tænke på pengene midt i krisen, men kan koncentrere dig om følelserne. Står du foran at tegne en indboforsikring, så er det godt at sætte sig lidt ind i vilkår og dækning, inden du indhenter tilbud fra de forskellige forsikringsselskaber.

HVAD DÆKKER EN INDBOFORSIKRING?

En indboforsikring dækker som udgangspunkt dit indbo. Det vil sige alle genstande, der er ejet af dig eller af en anden person i din husstand fx møbler, tv, musik-anlæg eller andet. Forsikringen dækker ved tyveri af dine ejendele, ved ødelæggende vandskade, brand eller hærværk.

Herudover indeholder en indboforsikring også altid en ansvarsforsikring, som dækker, hvis du, eller en person i din hustand, ved et uheld kommer til at skade eller ødelægge andre menneskers ejendom. Dog dækker en indboforsikring ikke skader som du påfører andre i en bil eller på en motorcykel, her er det enten bilens eller motorcyklens ansvarsforsikring der skal dække.

En mere ukendt del af alle indboforsikringer er den såkaldte retshjælpsforsikring, der ved visse omstændigheder dækker juridiske omkostninger ved en privat retssag.

7 TING DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ NÅR DU TEGNER EN INDBOFORSIKRING

 1. Hvor høj skal forsikringssummen være?
  Når du køber en indboforsikring, skal du angive en ønsket forsikringssum. Her skal du forsøge at udregne den samlede værdi af dit indbo. Det er faktisk ikke nogen helt nem øvelse, men prøv at lave en liste over de ting du kender værdien af. Derefter skal du vurdere resten, og husk at mange bække små gør en stor å. Det kan godt være at du ikke synes at dine skjorter eller tallerkner enkeltvis har den store værdi, men prøv at forestille dig at dit hus brænder ned til grunden og du skal ud at købe alt fra ny. Det er dit ansvar som forsikringstager at sætte forsikringssummen højt nok, og er den sat for lavt, risikerer du ikke at få dækket alt. Det er med andre ord en god idé at sætte forsikringssummen lidt højere end det beløb du vurderer at dit indbo er værd
 2. Hvor høj en selvrisiko tør du have?
  De fleste forsikringer har en selvrisiko. Det er det beløb du selv hæfter for, før forsikringen træder ind og dækker resten. Hvis du f.eks. har en selvrisiko på 5.000 kr. og får stjålet et kamera med en værdi på 15.000 kr., så får du dækket 10.000 kr. af forsikringen og skal selv dække de sidste 5.000 kr. Hvor høj eller lav selvrisikoen er på din indboforsikring kan du ofte selv vælge, men det hænger sammen på den måde at jo højere selvrisiko du er villig til at acceptere, jo billigere forsikring kan du få. Derfor kan det faktisk være en ret svær beslutning. Du skal forsøge at kigge på dit forventede behov. Hvis du forestiller dig at det er realistisk at du får mange små skader, så er det ikke så hensigtsmæssigt med en høj selvrisiko. Hvis du derimod tænker at får du skader, er det store skader, så er selvrisikoens størrelse ikke helt så vigtig. Set i det store gennemsnit, så vil det bedst kunne betale sig med en lav forsikringspræmie og en høj selvrisiko. Men omvendt er det så ret uheldigt, hvis du bliver ramt af mange forsikringsskader i træk. Valget af selvrisiko handler altså meget om din personlighed og om hvor risikovillig du er som person.
 3. Har forsikringen begrænset dækning?
  Har du store kontante pengebeløb liggende, en stor samling af værdifulde smykker eller ædelmetaller som guld og sølv, så kan disse i en normal indboforsikring som oftest være omfattet af en begrænset dækning. Har du den slags genstande, er det derfor vigtigt at du læser betingelserne ekstra godt igennem. Det kan være nødvendigt at tegne ekstra dækning.
 4. Har du dyre cykler?
  Har du meget dyre cykler i husstanden eller er du bare hårdt ramt af cykeltyverier, skal du huske at checke om din udvalgte indboforsikring har specielle vilkår for cykler. Nogle forsikringer har en speciel selvrisiko for cykler. Hvis du omvendt ikke ejer en cykel, giver nogle selskaber dig muligheden for helt at fravælge cykeldækning og på den måde spare penge på forsikringspræmien.
 5. Husk at sikre dit hjem og dine ejendele mod tyveri.
  Langt de fleste forsikringsskader er tyverier, og da det er meget forskelligt hvilke krav de forskellige forsikringsselskaber stiller til din tyverisikring af ejendele, er det rigtig vigtigt at du checker disse krav grundigt inden du tegner forsikringen. Der kan være mange forskellige krav, men ét af de mest normale er, at hjem, bil, udhus, etc. skal være forsvarligt aflåst, og at der skal være tydelige tegn på voldeligt opbrud af dør eller vindue.
 6. Hvad med sommerhuset?
  Har du sommerhus, båd eller campingvogn, skal du også checke indboforsikringens vilkår, da der kan være specielle regler for disse.
 7. Husk at gemme kvitteringer.
  Bliver du ramt af tyveri eller brand og vil søge forsikringen om erstatning, er det essentielt at du kan fremvise kvitteringer for de ejendele, du har mistet. Der er så mange, der forsøger at svindle med forsikringerne, at selskaberne er nødt til at være meget strikse omkring dette. Så har du ikke kvitteringer på dine ting, skal du ikke regne med at få dem af erstattet af forsikringen. Hvad så hvis alle dine ting (inkl. kvitteringer) er brændt? Netop derfor er det en rigtig god idé at tage kopier af de vigtigste kvitteringer og gemme udenfor hjemmet. Evt. i elektronisk form på en ekstern server. Der er også mange der tager digitale fotos af deres ejendele og gemmer disse eksternt. På den måde er man bedre sikret, hvis den store altomfattende ulykke indtræffer.

HAR DU BRUG FOR TILVALG?

De fleste forsikringsselskaber tilbyder at du kan tilvælge ekstra dækninger, der ikke er en del af en standard-indboforsikring. Det kan f.eks. være glas- og kummedækning, elskadedækning (ved f.eks. lynnedslag) eller rejsedækning.

FORSKELLE I DÆKNING

Selv om indboforsikringer ligner hinanden så er der forskelle der kan have afgørende betydning for din dækning. I dette afsnit ser vi på nogle af de områder som du bør være opmærksom på når du skriver under på en forsikring.

Begrænset dækning

Penge, guld, sølv og andre særlige værdigenstande som smykker og samlinger er normalt kun dækket for en mindre del af forsikringssummen. Hvis du ikke synes at denne sum er stor nok kan du købe en udvidet dækning mod ekstra betaling.

Tyveridækning

Hvordan din indboforsikring dækker ved tyveri og hvor meget afhænger i høj grad af hvordan tyveriet er sket og hvad der er blevet stjålet. Mange forsikringer dækker for eksempel kun hvis du har tilhaspet alle vinduer og at hjemmet ellers er forsvarligt aflåst og viser tegn på indbrud. Hvis du har ladet havedøren stå åben kan du altså ikke få dækning. Det er særlig relevant hvis du har en garage eller et udhus som måske ikke er aflåst. Husk at tjekke betingelserne hvis det er relevant for dig.

Cykeldækning

Der er ganske stor forskel på hvordan dækning af cykeltyverier dækkes og om hvorvidt der er selvrisiko. Da der er mange cykeltyverier er det også muligt at fravælge cykeldækning og derved få en billigere police.

Rejsegodsdækning

Rejsegodsdækning dækker det samme som en indboforsikring, men bare når du er ude at rejse. Derfor er det altid en god ide at tjekke hvad din nuværende forsikring dækker før du køber en rejseforsikring.

El-skadedækning

Mange elektriske skader der opstår efter lynnedslag skyldes overspænding i nettet, som ødelægger tv, anlæg og computer uden at de bryder i brand. Disse skader er kun dækket hvis din indboforsikring har en el-skadedækning.

Sommerhus, båd, telt og campingvogn forsikring

Der kan være store forskelle på hvordan forsikringen dækker ting du har haft med i båden, i teltet, i sommerhuset eller campingvognen.

Hvis du bor til leje

Bor du til leje er der nogle gange forskel på hvordan vandskader dækkes på dit indbo og om hvem der skal forsikre hårde hvidevarer.

Erstatninger

Reglerne og proceduren for at få udbetalt erstatning kan variere ganske meget. Tjek hvornår og hvor hurtig erstatningen bliver udbetalt, samt hvornår værdien af dine ejendele nedskrives på grund af slitage og beskadigelse.

Selvrisiko

Selv om du har købt din forsikring uden selvrisiko, kan der godt være situationer hvor der alligevel er selvrisiko. Det kan være ved lå

INDBOFORSIKRING HVIS DU ER UNG OG STUDERENDE

Er du ung og studerende ved alle at det er småt med finanserne. Forsikringer er generelt dyre, og denne kombination er desværre ofte ensbetydende med at mange unge fravælger alt andet end de lovpligtige forsikringer. Dette kan ramme hårdt og komme som et chok, hvis du bliver ramt af skade eller tyveri og står uden forsikring. Er du under 21 år, er det ikke det store problem. I det tilfælde gælder dine forældres indboforsikring – også selvom du ikke bor hjemme længere. Er du over 21 år, skal du vurdere meget grundigt om du tør undvære en indboforsikring.

Leave a Reply